Vecinul nostru, Dealul Lempeș:

 

Sânpetru Residence se încadrează, în mod natural, în peisajul din imediata proximitate a rezervației naturale Dealul Lempeș. Astfel, acesta a fost conceput într-o manieră care să ofere un maxim de confort, locatarilor săi. Am luat în calcul toți factorii componenți, pentru un ansamblu rezidențial reușit, de la analizele de sol, până la partea de infrastructură, la planul de urbanism, la design-ul arhitectural, cel ambiental și mai ales, la factorii climaterici și încadrarea zonală.

Rezervația Naturală Dealul Lempeș se află în imediata apropiere a ansamblului nostru, fiind considerată arie protejată de interes național (rezervație naturală, de tip botanic, datorită vegetației xerofile, apărute în perioada postglaciară).

Rezervația dispune de mai multe tipuri de habitate, astfel: păduri de fag, păduri de fag și carpen, păduri dacice de stejar și carpen și habitate cu vegetație de silvostepă eurosiberiană cu specii de stejar.

Zbor cu parapanta:

 

Dealul Lempeș permite o lansare sigură cu parapanta, acesta fiind un loc unde curenții de aer ascendenți sunt foarte puternici, făcând aparatele de zbor, fără motor, să se înalțe. Acesta este ideal și pentru zbor plutit, la pantă. Curenții de pantă se formează dacă bate vântul perpendicular, pe panta dealului.

La începuturile zborului cu planorul, în Romania, s-au efectuat numeroase zboruri de record, de durată, deasupra pantei de la Sânpetru, recordul național fiind de 20h24 minute și a fost efectuat, la data de 18 Iunie 1944, de către pilotul Ghe.Brănescu, deasupra dealului vecin cu noi, cu un planor de tip Salamandra, construit în România, din lemn și pânză.

Cu timpul, zborul la panta a fost lăsat deoparte, nemaifiind importante zborurile de durată. Accentul a început să se pună pe zborurile de distanță și de înălțime.